Persondatapolitik hos www.byonline.dk

Her kan du læse, hvordan www.byonline.dk håndtere personoplysninger.

  1. Dataansvarlig

www.byonline.dk er data ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:

www.byonline.dk

Vestergade 1, 8600 Silkeborg

CVR-nr.: 21771988

Telefon: +4586815900

Mail: byonlineweb@gmail.com

  1. Hvilke personoplysninger indsamler vi, formålet med indsamlingen og retsgrundlaget for behandlingen

Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside indsamler vi følgende personoplysninger om dig og din brug af hjemmesiden:

· type af browser

· søgetermer

· IP-adresse

· netværkslokation

· informationer om computer

Formålet med indsamlingen.
Optimering af brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google, osv. Denne behandling af oplysninger er nødvendige for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud

Retsgrundlaget.

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Modtagere af oplysninger.

Eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden samt målrettet markedsføring, herunder Google Analytics

Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrum.

Oplysningerne slettes umiddelbart ikke, da de gemmes i Google Analytics.

· Køb eller kommunikation via hjemmeside

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger du selv angiver:

· navn

· adresse

· telefonnummer

· e-mail

· betalingsmåde

· leveringsønsker

· IP-adresse

Formålet med indsamlingen.

Dine personlige oplysninger bliver kun brugt til det formål, at kunne levere varen til dig, så vi kan overholde vores aftale med dig, samt administration af dine rettigheder til at returnere og reklamere og overholdelse af krav til bogføring og regnskab.

Retsgrundlaget.

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af vores aftale om at levere en varer til dig, samt for at overholde vores retlige forpligtelse der påhviler os som dataansvarlig i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.

Modtagere af oplysninger.

PostNord og GLS der står for leveringen af de købte varer til dig.

Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrum.

Oplysningerne bliver slettet 3 år efter købet, medmindre vi har et legitimt behov for at opbevare oplysningerne i længere tid, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, eller hvis opbevaring er nødvendig for at vi kan opfylde et lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår.

· Tilmelding af nyhedsbrev/kundeklub

Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev/kundeklub, indsamler vi følgende oplysninger:

· navn

· adresse

· mailadresse

· mobilnummer

· køn

· fødselsdag

Formålet med indsamlingen.

At varetage vores interesse i at kunne levere et nyhedsbrev til dig, give dig gode rabatter og nyhedsmails. Samt målrettet markedsføring.

Retsgrundlaget.

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Modtagere af oplysninger.

Eksterne samarbejdspartnere Heyloyalty og GetSiteControl.

Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrum.

Oplysningerne gemmes så længe du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

· Facebook

Vi og Facebook indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger virksomhedens Facebook sider. Formålet med behandlingen er at kunne markedsføre os over for potentielle kunder, bevare henvendelser og lignende beslægtede formål.

De konkrete Facebook-sider administreret af firmanavn er: b.young Silkeborg/ www.byonline.dkog https://www.facebook.com/B.YoungSilkeborg

Vi følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det delte dataansvar og tilstræber os at sikre, at de besøgende på vores Facebook-side får information om persondata. På nuværende tidspunkt indebærer dette bl.a., at vi løbende forsøger at indgå i en dialog med Facebook omkring reguleringen af det fælles dataansvar og ansvarsfordelingen. Som nævnt nedenfor i nærværende politik, har man også som besøgende på vores Facebook-sider mulighed for at udøve sine rettigheder fx retten til indsigt, retten til at gøre indsigelse og retten til sletning.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger.


Behandlingen af personoplysninger sker baseret på legitim interesse ud fra en interesseafvejning. Der behandles ikke oplysninger, hvor samtykke er påkrævet.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde.


Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af navn. Modtager vi følsomme oplysninger/særlige kategorier af oplysninger bliver disse slettet så snart de kommer til vores kendskab.

Modtagere af personoplysninger
.

De personoplysninger, der afgives, vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

Opbevaring af personoplysninger
.

Da de personoplysninger der afgives på Facebook-siderne afgives af personen selv på vores offentligt tilgængelige side, vil oplysningerne i udgangspunktet ligge på siden så længe denne eksisterer. Man kan som afgiver af oplysningerne altid gøre indsigelse i forhold til interesseafvejningen, med henblik på at få slettet eventuelle opslag.

Automatisk afgørelser og profilering
.

Vi antager, at Facebook foretager automatiske afgørelser og profilering på den del af personoplysningerne, som Facebook er dataansvarlig for. Vi benytter os ikke af automatiske afgørelser og profilering.

  1. Dine rettigheder

Ret til at se oplysningerne (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, formålet med registreringen, kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, samt hvorfra oplysningerne stammer.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.

(oplysningerne skal senest være rettet 1 måned efter modtagelse af anmodningen)

Ret til sletning

Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på side 1.

  1. Sikkerhed

Dine personlige oplysninger bliver kun brugt til det formål, at kunne levere varen til dig.
Sikkerheden hos byonline.dk er i top, siden er nemlig udstyret med et SSL certifikat , der beskytter med fuld kryptering af alt data der sendes mellem dig og os.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne.

  1. Klageinstans

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

#Byoungsilkeborg